Tagged

Hướng dẫn

Hướng dẫn quản lý công việc bán hàng và gửi hàng trong thương mại điện tử. Bạn sẽ học cách để kiểm soát mọi thứ trong việc bán hàng của bạn như bán hàng, marketing, tìm nguồn hàng, tối ưu chi phí, kiểm soát việc vận chuyển, gửi hàng...