GHN thay đổi quy định kích thước hàng hóa vận chuyển tại các tỉnh miền bắc

GHN thay đổi quy định kích thước hàng hóa vận chuyển tại các tỉnh miền bắc

Để thực hiện một số biện pháp siết chặt an toàn phòng chống dịch, đảm bảo chất lượng vận hành ổn định xuyên suốt; GHN thông báo điều chỉnh quy định kích thước hàng hóa nhận vận chuyển có địa chỉ lấy/ giao tại 27 tỉnh Miền Bắc

Quý khách có thể xem chi tiết tại đây.

Quy định áp dụng từ 12:00 trưa ngày 08/11/2021 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, GHN NGƯNG NHẬN đơn hàng có:

  • Khối lượng quy đổi (D x R x C/5000) hoặc thực tế (bỏ lên cân) > 10 kg.
  • 3 chiều đều có kích thước lớn hơn 35 cm - kích thước từ 36 x 36 x 36 cm.
  • 2 chiều có kích thước lớn hơn 45 cm - kích thước từ 46 x 46 x AA cm; với AA là kích thước của cạnh còn lại (bất kể giá trị của AA).
  • 1 chiều có kích thước lớn hơn 50 cm - kích thước từ 50 x AA x BB cm; với AA, BB là kích thước của 2 cạnh còn lại (bất kể giá trị của AA, BB).


** Lưu ý: Với các đơn hàng đã được tạo trước 12:00 ngày 08/11, GHN vẫn tiếp nhận và xử lý như bình thường.

Goship trân trọng thông báo!