GHTK Điều Chỉnh Phí Dịch Vụ Bảo Hiểm Hàng Hoá

GHTK Điều Chỉnh Phí Dịch Vụ Bảo Hiểm Hàng Hoá

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Goship xin được thông báo về việc điều chỉnh dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của hãng vận chuyển Giao Hàng Tiết kiệm. Cụ thể như sau:

  • Toàn bộ đơn hàng của GHTK bắt buộc cần đóng bảo hiểm, mức phí như sau:
    • Đối với các đơn hàng có giá trị < 1.000.000VNĐ: Miễn phí phí bảo hiểm.
    • Đối với các đơn hàng có giá trị >= 1.000.000VNĐ (tối đa 20.000.000VNĐ): Phí bảo hiểm
    là 0.5% giá trị hàng hóa (phí bảo hiểm đã bao gồm VAT).
  • Phí bảo hiểm phát sinh ngay tại thời điểm Shop đăng đơn thành công, đây là cơ sở để GHTK thực hiện bảo hiểm cho hàng hóa và không được hoàn lại trong mọi trường hợp. Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm GHTK có quyền điều chỉnh phí bảo hiểm.
  • Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/09/2021

Xin cảm ơn!