DHL Ecommerce Ngừng Hoạt Động Vận Chuyển Hàng Hoá Thương Mại Điện Tử

DHL Ecommerce Ngừng Hoạt Động Vận Chuyển Hàng Hoá Thương Mại Điện Tử

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Bộ phận Giải Pháp Thương Mại Điện Tử, thuộc Công ty Cổ Phần Chuỗi Cung Ứng vận tải DHL (Việt Nam) thông báo quyết định ngừng hoạt động mảng bưu chính và phát bưu phẩm, bưu kiện của bộ phận Giải Pháp Thương Mại Điện Tử kể từ ngày 25/11/2021. Ngày cuối cùng chúng tôi nhận đơn hàng vận chuyển nội địa Việt Nam sẽ là ngày 11/10/2021. Toàn bộ các đơn hàng phát sinh trước ngày 11/10/2021 sẽ vẫn tiếp tục được xử lý và vận chuyển đến quý khách hàng.

Thay mặt bộ phận Giải Pháp Thương Mại Điện Tử, thuộc công ty Cổ phần chuỗi cung ứng vận tải DHL(Việt Nam) cám ơn quý khách hàng đã luôn hợp tác và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Xin chân thành cảm ơn!